C de Switch Case Kullanımı

Switch Çoklu Seçim Deyimi (Multiple Selection Statement

Switch deyiminde değişken değerine göre komut çalıştırılır.Yalnız değişken ifadesinin değerlerinin sıralı giden ifadeler olmasına dikkat edilmelidir.Ayrıca değişken tipleri int ve char olabilirken float ve double gibi ondalıklı değerler alamaz.

Genel Kullanım :

[code language=”c”]
switch(değişken){
case deger1:
komut1;
break;
case deger2:
komut2;
break;
case deger3:
komutN;
break;
default:
komutx;

}
[/code]
Eğer her komuttan sonra break kullanılmaz ise tekli seçim yapılamaz.Örneğin breaklar kullanılmamış ve 1-5 arası caseler tanımlanmış ise , değişkende 3 ise komut3 , komut4 ve komut5 beraber çalıştırılacaktır.

defaultun kullanım amacı ise değişken değeri caselerden her hangi biri ile eşleşmediğinde çalıştırılacak komuttur.

Örnek Program

// 1 ile 3 arasında girilen rakamın yazılışını ekrana bastıran program ;

[code language=”c”]
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
int sayi;
printf("Rakam Giriniz 1-3 ");
scanf("%d",&sayi);
switch(sayi)
{
case 1:
printf("Bir");
break;
case 2:
printf("Iki");
break;
case 3:
printf("Uc");
break;
default:
printf("Yanlis Sayi Girdiniz , Lutfen bir ile Uc arasinda bir sayi giriniz : ");
}
return 0;
}
[/code]